Ζητήματα χρηματοδότησης για το πρόγραμμα "εξοικονόμηση κατ' οίκον"

Ποιο είναι το ανώτατο όριο προϋπολογισμού;
Ποιο το ανώτατο επιλέξιμο όριο σε περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου;
Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη;
Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων συμπεριλαμβάνονται στα 15.000€;
Το κόστος του σύμβουλου έργου συμπεριλαμβάνεται στα 15.000€;
Σε περίπτωση που μια πρόταση τελικά δεν ενταχθεί στο πρόγραμμα ποιος επιβαρύνεται το κόστος της αρχικής ενεργειακής επιθεώρησης;
Εάν κατά τη 2η ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστωθεί ότι δεν έχει επιτευχθεί ο ενεργειακός στόχος του προγράμματος θα δικαιούται επιχορήγησης από το πρόγραμμα;
Για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα είναι υποχρεωτική η λήψη δανείου;
Τι εννοείται με τον όρο «εξασφαλίσεις» στη δανειακή σύμβαση; Πως μπορεί κάποιος να βελτιώσει την πιστοληπτική του ικανότητα στην περίπτωση που βάσει της αξιολόγησης από την τράπεζα δεν μπορεί να πάρει δάνειο;
Ποιο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους προσκομίζω σε περίπτωση που έχω στη διάθεσή μου το ηλεκτρονικά χορηγούμενο έντυπο κατά την ηλεκτρονική υποβολή φορολογικής δήλωσης αλλά και το αντίστοιχο που μου έχει αποσταλεί από την αρμ
 • Τσιουμπρής Γ. Χαράλαμπος
  Αρχιτέκτων Μηχανικός - Πολεοδόμος- Χωροτάκτης
  Μηχανικός ΠΘ Ενεργειακός Επιθεωρητής
  Ματιάτου Π. Μαρίνα
  Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Π.- Αναστηλώτρια Ε.Μ.Π.
   
  Πανός 7 | Αγ. Ανάργυροι - Καματερό | Τ.Κ. 13451
  Τηλ.: 2102384460 | Κιν.: 693.48.68.640

  ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΣ
  σε ηλεκτρονική μορφή

  cover