2. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Περί μη αυθαιρεσίας ή Βεβαίωση Νομιμότητας.

Η έννοια της βεβαίωσης μηχανικού εισάγεται με το Ν.4014/20111, όπου προβλέπεται ότι σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα, ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν το ύψος της ιδιοκτησίας, τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος του κτιρίου και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις έχουν ρυθμιστεί με έναν από τους σχετικούς νόμους ή ότι εμπίπτουν δηλαδή, σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του Ν.4014/2011, καθώς και ότι δεν έχει εκτελεστεί άλλη αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του Ν.4014/2011.

Η βεβαίωση μηχανικού αποτελεί ουσιαστικά το "πιστοποιητικό πολεοδομικής νομιμότητας" του ακινήτου που θα συνοδεύει το ακίνητο.

 

Συνηθισμένες ερωτήσεις για τις Βεβαιώσεις Μηχανικού

Εύλογες, συνηθισμένες απορίες, σχετικές με τις βεβαιώσεις μηχανικού.

Γιατί χρειάζομαι βεβαίωση μηχανικού;

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 23, ν 4014/2011:
Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν την επιφάνεια και το ύψος της ιδιοκτησίας, τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος του κτιρίου.

Πότε χρειάζομαι βεβαίωση μηχανικού;

Σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή: αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά εν ζωή του ακινήτου σας.

Πότε δε χρειάζομαι βεβαίωση μηχανικού;

Σε περίπτωση αποδοχής κληρονομιάς, δωρεάς αιτία θανάτου ή για οποιαδήποτε ενοικίαση του ακινήτου σας.

Δικαιολογητικά για έκδοση βεβαίωσης μηχανικού;

Έντυπο άδειας, τοπογραφικό, τομή και σχέδιο κάτοψης του ορόφου του ακινήτου. Τα σχέδια πρέπει να είναι τα εγκεκριμένα της πολεοδομίας.
Στην περίπτωση απώλειάς τους, αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες εντοπισμού τους είτε με τον αρ. άδειας είτε με στοιχεία που προκύπτουν από τους τίτλους ιδιοκτησίας (εργολάβος, έτος κατασκευής κλπ).

Κόστος βεβαίωσης μηχανικού;

Το κόστος είναι συνάρτηση της πολυπλοκότητας του ακινήτου και των διαθέσιμων στοιχείων, και ξεκινά από 100 € για αδόμητα οικόπεδα.

Χρόνος παράδοσης βεβαίωσης μηχανικού;

24 ώρες από τη στιγμή που θα γίνει ο έλεγχος από εμάς στους χώρους του ακινήτου.

Χρονική ισχύς βεβαίωσης μηχανικού;

Δύο μήνες από την ημερομηνία αυτοψίας που υποχρεωτικά αναγράφεται. Σε περίπτωση παρέλευσης της ισχύος πριν τη συμβολαιογραφική πράξη, γίνεται νέος έλεγχος και σας εκδίδουμε νέα βεβαίωση μηχανικού χωρίς επιπλέον χρέωση.

Γεωγραφική Κάλυψη;
 • Για κάθε ακίνητο εντός των νομών Αττικής, Κορινθίας.
 • Κάλυψη του υπολοίπου της χώρας κατόπιν συνεννόησης.

 

 • Τσιουμπρής Γ. Χαράλαμπος
  Αρχιτέκτων Μηχανικός - Πολεοδόμος- Χωροτάκτης
  Μηχανικός ΠΘ Ενεργειακός Επιθεωρητής
  Ματιάτου Π. Μαρίνα
  Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Π.- Αναστηλώτρια Ε.Μ.Π.
   
  Πανός 7 | Αγ. Ανάργυροι - Καματερό | Τ.Κ. 13451
  Τηλ.: 2102384460 | Κιν.: 693.48.68.640

  ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΣ
  σε ηλεκτρονική μορφή

  cover