3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Απαραίτητο για όλα τα ακίνητα (κατοικίες, γραφεία, καταστήματα)

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι ένα έγγραφο που στο εξής θα πρέπει να συνοδεύει κάθε ακίνητο και αποτελεί την ενεργειακή του ταυτότητα. Περιέχει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ενεργειακή κατανάλωση του ακινήτου ενώ ταυτόχρονα το κατατάσσει σε μία από τις ενεργειακές κατηγορίες Α+ έως Η. Το ενεργειακό πιστοποιητικό συνοδεύουν προτάσεις παρεμβάσεων για τη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων και την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου.

Από 1/1/2011 το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για όλα τα ακίνητα (κατοικίες, γραφεία, καταστήματα) που αγοράζονται ή ενοικιάζονται και έχουν επιφάνεια άνω των 50 τμ. Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να μνημονεύουν και να επισυνάπτουν στο συμβόλαιο το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ( ΠΕΑ ) πρέπει να αναγράφεται στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο και να εισάγεται στο αντίστοιχο πεδίο του TAXISNET.
 
Διαδικασία Έκδοσης Π.Ε.Α.

Για έκδοση Π.Ε.Α. ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του ακινήτου ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

 • Επικοινωνεί με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και του αναθέτει την Ενεργειακή Επιθεώρηση για την έκδοση του ΠΕΑ.
 • Ο επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τις πληροφορίες που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια του κτηρίου ως κατασκευασθέντος, μελέτη θερμομόνωσης (αν υπάρχει), σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων, πιστοποιητικά και δελτία αποστολής υλικών, κ.α.).
 • Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρησή τους.
 • Ο επιθεωρητής αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α. Με την έκδοση του Π.Ε.Α. ο επιθεωρητής υπογράφει και σφραγίζει αντίγραφο του Π.Ε.Α. και το παραδίδει στον ιδιοκτήτη του κτηρίου.

 
Δικαιολογητικά

Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται για έκδοση Π.Ε.Α. είναι:

 • Τοπογραφικό (ενδιαφέρει η χωροθέτηση του ακινήτου, ο προσανατολισμός και τα όμορα κτίσματα.)
 • Αρχιτεκτονικό σχέδιο κάτοψης που να αποτυπώνονται όλοι οι χώροι και οικοδομική άδεια μονοκατοικίας / πολυκατοικίας.
 • Μελέτη θερμομόνωσης (για κτήρια μετά το 1980) και η/μ μελέτες (για νεόδμητα που δεν έχουν ακόμα κατοικηθεί και εξοπλιστεί με συσκευές, θερμοσίφωνες, air-conditions κλπ.).
 • Πρόσφατο φύλλο ελέγχου και ρύθμισης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης με εκτυπωμένα αποτελέσματα καυσανάλυσης (απαραίτητο).
 • Πρόσφατο φύλλο ελέγχου και ρύθμισης των εγκαταστάσεων κλιματισμού (απαραίτητο αν υπάρχει κεντρική μονάδα κλιματισμού).
 • Τιμολόγια αγοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου, τιμολόγια ΔΕΗ ή άλλα παραστατικά από τα οποία να προκύπτει το ετήσιο ενεργειακό κόστος του ακινήτου για τουλάχιστον 2 χρόνια.
 • Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο κτηματολόγιο.
 • Χαρτί κατανομής κοινοχρήστων.
 • Ταυτότητες, Ε1 και Ε9 ιδιοκτητών / συνιδιοκτητών.
 • Τίτλος ιδιοκτησίας που να προκύπτει το δικαίωμα επί του εν λόγω ακινήτου.


* Σε περίπτωση που δεν έχετε στην κατοχή σας τα σχέδια του ακινήτου αναλαμβάνουμε να προμηθευτούμε τα απαραίτητα αντίγραφα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή να αποτυπώσουμε το ακίνητο σας. Ο αρ. άδειας είναι απαραίτητος για κατασκευές μετά την 1/1/1983.

 

Συνηθισμένες ερωτήσεις για τα πιστοποιητικά ενεργειακής-απόδοσης

Εύλογες, συνηθισμένες απορίες, σχετικές με τα πιστοποιητικά ενεργειακής-απόδοσης.

Τι είναι το ενεργειακό πιστοποιητικό και ποια η αξία του;

Το ενεργειακό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) είναι μια επίσημη πιστοποίηση της ενεργειακής κλάσης του ακινήτου σας. Εκδίδεται μόνο από πιστοποιημένους με άδεια Ενεργειακούς Επιθεωρητές.
Το πιστοποιητικό αποτυπώνει το πόσο 'ενεργοβόρο' είναι ένα διαμέρισμα υπολογίζοντας μια σειρά από στοιχεία (θέρμανση, μόνωση, προσανατολισμός, μελέτες κλπ) και προτείνονται μια σειρά από λύσεις για βελτίωση της απόδοσης.

Πότε χρειάζομαι Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Χρειάζεστε Ενεργειακό Πιστοποιητικό:

 1. Για κάθε αγοραπωλησία ή ενοικίαση του ακινήτου σας.
 2. Για ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον.
 3. Για οποιαδήποτε ανακαίνιση της οποίας ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το 25% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
Ποιοι μπορούν να εκδώσουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακοί επιθεωρητές εγγεγραμμένοι στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών, όπως ορίζεται με το νόμο 3661/2008 και 3851/2010.

Πότε δε χρειάζομαι Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Δεν χρειάζεστε Ενεργειακό Πιστοποιητικό:

 1. Για δωρεά εν ζωή, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς και δωρεά αιτία θανάτου.
 2. Για οποιοδήποτε ακίνητο με εμβαδόν μικρότερο των 50,00 τ.μ.
 3. Για μη θερμαινόμενους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, παρασκευαστήρια, βιοτεχνίες κλπ) και γήπεδα / οικόπεδα χωρίς κτίσματα.
 4. Για ανανεώσεις / τροποποιήσεις υφιστάμενων μισθώσεων.
Το ενεργειακό πιστοποιητικό εκδίδεται στα στοιχεία του κυρίου, του επικαρπωτή ή του ενοικιαστή;

Το ενεργειακό πιστοποιητικό εκδίδεται στο όνομα του κυρίου αλλά η διαδικασία μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε άλλο έχει έννομο συμφέρον.

Τι πρέπει να γίνει πριν από την ενεργειακή επιθεώρηση και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης;

Πριν από την ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να γίνει συλλογή δικαιολογητικών, προσκόμιση μετρήσεων για κατανάλωση ενέργειας, πληροφορίες για τη διαδικασία συντήρησης και πληροφορίες για αναγκαίες ή προγραμματισμένες επεμβάσεις του κτιρίου.

Ποια στοιχεία περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Φωτογραφία, χρήση κτιρίου, αριθμός ιδιοκτησίας, έτος κατασκευής, επιφάνεια, στοιχεία ιδιοκτήτη, στοιχεία ενεργειακών απαιτήσεων, ενεργειακή κατάταξη, προτάσεις παρεμβάσεων.

Πόσες είναι οι ενεργειακές κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κατατάσσει τα κτίρια σε 9 ενεργειακές κατηγορίες :Α+,Α,Β+,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η

Αν το κτίριο καταταχθεί σε χαμηλή κατηγορία μετά την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού έχει συνέπειες για το κτίριο;

Δεν υπάρχουν συνέπειες για τα κτίρια μεγάλης ενεργειακής κατανάλωσης που κατατάσσονται σε χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες από την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού.

Μετά την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού το διαμέρισμα μου κατατάχθηκε στην κατηγορία Δ ενώ είναι σε κτίριο δεκαετίας με θερμομονωτική προστασία. Έχει γίνει κάποιο λάθος;

Το ενεργειακό πιστοποιητικό κατατάσσει το κτίριο που επιθεωρείται στις ενεργειακές κατηγορίες συγκρίνοντάς το με ένα θεωρητικό κτίριο το οποίο έχει χαρακτηριστικά εξοικονόμησης ενέργειας υψηλών προδιαγραφών και συχνά αρκετά υψηλότερων από τις απαιτήσεις που ίσχυαν για τα κτίρια μέχρι το 2010 (έτος ισχύος του ΚΕΝΑΚ). Το θεωρητικό κτίριο ανήκει στην κατηγορία Β, συνεπώς γίνεται κατανοητό ότι η κατηγορία Δ του ενεργειακού πιστοποιητικού δεν αποτελεί ένδειξη προβλήματος.

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνει τις ενεργειακές καταναλώσεις του κτιρίου;

Το ενεργειακό πιστοποιητικό περιλαμβάνει τις ενεργειακές καταναλώσεις ανά πηγή κατανάλωσης και ανά καύσιμο.

Ποιες είναι οι ενεργειακές συμβουλές που δίνει το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ;

Δίνει σύντομη περιγραφή προτεινόμενων μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, οι οποίες ιεραρχούνται σε σχέση με το όφελος ανά μονάδα κόστους. 

Ποια είναι παραδείγματα παρεμβάσεων που δίνονται στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Ενδεικτικά αναφέρονται: Τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών, μόνωση κτιριακού κελύφους, αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων, αντικατάσταση αυτοματισμών εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα θέρμανσης / κλιματισμού.

Είναι ο ιδιοκτήτης υποχρεωμένος να υλοποιήσει τις επεμβάσεις – προτάσεις που αναγράφονται στο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ;

Όχι, ο ιδιοκτήτης δεν έχει υποχρέωση να υλοποιήσει τις επεμβάσεις που προτείνει ο ενεργειακός επιθεωρητής, στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Παρόλα αυτά, η εξοικονόμηση ενέργειας, που προκύπτει από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, τις περισσότερες φορές έχει σημαντικό χρηματικό όφελος.

Πως υπολογίζεται το όφελος που προκύπτει από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις που αναφέρονται στο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ;

Υπολογίζεται ο χρόνος αποπληρωμής για την κάθε προτεινόμενη εργασία.

Ποιος φορέας ελέγχει τις επιθεωρήσεις και το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) ελέγχει και παρακολουθεί τα ενεργειακά πιστοποιητικά. Η ΕΥΕΠΕΝ υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

Για κτίρια μεικτής χρήσης απαιτείται ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Σε περίπτωση κτιρίων μεικτής χρήσης, τα ενεργειακά πιστοποιητικά εκδίδονται ξεχωριστά για κάθε βασική κατηγορία χρήσης του κάθε τμήματος του κτιρίου, όπως αυτές ορίζονται στον Κτιριοδομικό Κανονισμό (κατοικίας, προσωρινής διαμονής, εμπορίου, εκπαίδευσης κ.α.)

Μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης από μηχανικό με συμμετοχή στη μελέτη, κατασκευή ή επίβλεψη του προς επιθεώρηση ακινήτου;

Όχι δεν μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης από επιθεωρητή που συμμετείχε με οποιοδήποτε τρόπο, ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος, στη μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, διαχείριση, λειτουργία ή συντήρηση του προς επιθεώρηση ακινήτου  

Σε ποίες άλλες περιπτώσεις ο ενεργειακός επιθεωρητής, δεν μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης δεν εκδίδει αν έχει ο ίδιος ή συγγενής του έως β’ βαθμού ή νομικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι μέλος, δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής.
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης δεν εκδίδει αν είναι μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών (Γ.ΕΠ.Ε.Ε.) και για το χρονικό διάστημα της θητείας του.

Είναι υποχρεωτικός ο υπολογισμός σεναρίων ενεργειακής αναβάθμισης στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Ο υπολογισμός σεναρίων στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, είναι υποχρεωτικός σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. για κτίρια που κατατάσσονται ενεργειακά κάτω από την κατηγορία Β. 

Κόστος;

Το ΥΠΕΚΑ έχει εκδώσει τις ελάχιστες τιμές έκδοσης Π.Ε.Α. ανά κατηγορία.

Για περιπτώσεις κατοικιών:

1.    Όταν επιθεωρείται ολόκληρη πολυκατοικία: 1,0 ευρώ/τ.μ. (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ)
2.    Όταν επιθεωρείται τμήμα κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα, μεζονέτα): 2,0 ευρώ/τ.μ. (ελάχιστο κόστος 150 ευρώ)
3.    Όταν επιθεωρείται μονοκατοικία: 1,5 ευρώ/τ.μ. (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ)

Για άλλες περιπτώσεις κτιρίων (π.χ. γραφεία)

1.    Έως 1000 τ.μ.: 2,5 ευρώ/τ.μ. (ελάχιστο κόστος 300 ευρώ)
2.    Πάνω από 1000τ.μ.: 2,5 ευρώ/τμ για τα πρώτα 1000τ.μ. και 1,5 ευρώ/τ.μ. για τα υπόλοιπα τ.μ.

Χρονική ισχύς;

Το ενεργειακό πιστοποιητικό ισχύει για 10 (δέκα) χρόνια, ανεξάρτητα του πλήθους των μισθώσεων ή αγοραπωλησιών που θα συμβούν. Ενδιάμεσα απαιτεί ανανέωση μόνο σε περίπτωση ριζικής (>25% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου) ανακαίνισης του ακινήτου ή του συνόλου του κτιρίου, ή σε περίπτωση ένταξης του ακινήτου στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ Κατ' οίκον".

Γεωγραφική κάλυψη;
 • Για κάθε ακίνητο εντός των νομών Αττικής, Κορινθίας.
 • Κάλυψη του υπολοίπου της χώρας κατόπιν συνεννόησης.

 • Τσιουμπρής Γ. Χαράλαμπος
  Αρχιτέκτων Μηχανικός - Πολεοδόμος- Χωροτάκτης
  Μηχανικός ΠΘ Ενεργειακός Επιθεωρητής
  Ματιάτου Π. Μαρίνα
  Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Π.- Αναστηλώτρια Ε.Μ.Π.
   
  Πανός 7 | Αγ. Ανάργυροι - Καματερό | Τ.Κ. 13451
  Τηλ.: 2102384460 | Κιν.: 693.48.68.640

  ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΣ
  σε ηλεκτρονική μορφή

  cover